Zorgboerderijen

Zorgboerderijen bieden zorg aan meerdere doelgroepen en in verschillende vormen. Er komen mensen voor dagbesteding of ze krijgen hulp om weer aan het werk komen. Sommige zorgboederijen bieden een behandeling of een slaapplek aan. Met een jaaromzet van meer dan 300 miljoen euro is zorglandbouw, na boerderijverkoop, de grootste neventak van agrariërs.

Agrarische kinderopvang

Een andere vorm van zorg is agrarische kinderopvang. Het opvangen van kinderen kan variëren van gastouderschap tot opvang in groepen met hulp van personeel. Het beperkt zich niet alleen tot kinderen van 0-4 jaar. Ook voor buitenschoolse opvang (BSO) gaan kinderen naar de boerderij. In de agrarische kinderopvang wordt jaarlijks 115 miljoen euro omgezet.

Dit zijn de meest recente sectorcijfers uit 2021.

Wettelijke eisen

Een zorgboerderij heeft te maken met verschillende wetten en regels. Voor startende zorgboerderijen, maar ook voor zorgboerderijen die al langer bestaan, kan het lastig zijn om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de relevante wet- en regelgeving. In het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en zorg worden zorgboeren aan de hand van vragen langs alle relevante wetten en regels geleid.

De agrarische kinderopvang moet voldoen aan de gangbare regels, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening en Milieu en overige gezondheids- en veiligheidseisen gesteld aan de kinderopvang. Daarnaast is het dagelijks reilen en zeilen in de kinderopvang ook aan regels gebonden; denk hierbij aan alle bepalingen uit de Wet Kinderopvang. De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) geeft advies hierover en kan je helpen met opstarten.

Zorg in de praktijk

In de provincie Utrecht zijn er meerdere zorgboerderijen. De vereniging Utrechtse Zorgboerderijen (VUZB) heeft op dit moment 13 leden. Ook vind je in Utrecht een aantal locaties met agrarische kinderopvang. Bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) staan 6 locaties geregistreerd.

 

Deelnemer dagbesteding scheren een schaap

Ervaring met zorgboerderij

In Oudewater hebben Jan en Conny Graveland een inspirerend duurzaam verdienmodel gerealiseerd. Hun zorgboerderij met vijftig koeien is meer dan alleen landbouw. Het is een plek waar zorg en duurzaamheid samenkomen. In deze video vertellen ze wat er komt kijken bij een zorgconcept:

Uitgeschreven tekst lezen

Jan en Conny Graveland vertellen hoe ze zorg en duurzaamheid hebben samengebracht in het verdienmodel van hun boerderij

Ga aan de slag!

Wil je ook aan de slag met een zorgconcept? Vraag ernaar bij de Plattelandscoaches. Zij zijn een onafhankelijke gesprekspartner en kunnen met je meedenken. Je krijgt 25 uren onafhankelijke hulp en specialistisch advies. Zonder eigen bijdrage.

Lees meer over plattelandscoaches