Duurzame verdienmodellen

Hoe kun je als agrariër een duurzaam verdienmodel ontwikkelen? Je hebt ten eerste kennis nodig over de mogelijkheden. Als je een keuze hebt gemaakt voor een verdienmodel, dan moet je het nog implementeren in je bedrijf. En je komt onderweg obstakels tegen. Hoe ga je daar mee om? Vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt bestaande kennis over verdienmodellen met agrariërs gedeeld.

Webinar verdienmodellen

In een webinar (vanuit project ‘Kringlooplandbouw Oost van A naar Beter’) wordt gesproken over de kansen en succesfactoren van nieuwe, duurzame verdienmodellen.

Bekijk de video van de webinar:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze webinar wordt uitleg gegeven over nieuwe verdienmodellen waarmee je duurzaam onderneemt. Wat zijn de kansen en wat zijn de succesfactoren?

Vormen van duurzame verdienmodellen

Hulp nodig met duurzame verdienmodellen?

Wil je aan de slag met duurzame verdienmodellen, maar dan wel na advies van een specialist? Dat kan. De Plattelandscoaches begeleidden al verschillende agrarisch ondernemers die aan de slag gingen met een boerderijwinkel of die zelf gingen verzuivelen en verkopen. Dit advies is maatwerk. En de eerste 25 uren zijn mogelijk gemaakt door de provincie.

Neem contact op