Hulp met een duurzaam bedrijfsplan maken (gratis)

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen’ helpt (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht graag op gang.

Let op: Het is op dit moment niet mogelijk een bedrijfsplan met hulp op te stellen. Nader bericht volgt.

Gesprek met adviseurs

Een duurzaam bedrijfsplan start met een gesprek met adviseurs van de agrarische collectieven en LTO Noord. Op basis van jouw vragen op het gebied van duurzaamheid en/of biodiversiteit werken zij een persoonlijk advies en een duurzaam bedrijfsplan op maat uit. In dit plan staan inhoudelijke adviezen, voorgestelde acties, monitoringsstrategieën, suggesties voor de benodigde subsidies en eventuele vervolgacties. Een duurzaam bedrijfsplan is ook geschikt voor agrarische ondernemers die meer punten willen behalen voor concepten als ‘On the way to PlanetProof’. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden.

 

Meer informatie en inspiratie

Wil je meer weten over hulp met een duurzaam bedrijfsplan maken? Of wil je inspiratie van agrariërs die inmiddels geholpen zijn? Lees meer over duurzame bedrijfsplannen. Het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’ is onderdeel van het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling