Polderkennis op peil - west

In Utrecht-West werkten zo’n 100 veehouders in 10 studiegroepen samen aan het thema ‘water op polderniveau’. In deze poldernetwerken stond de polder waar de boeren wonen en werken centraal. De boeren doorliepen met elkaar een traject dat in totaal ruim 3 jaar duurde.

De aanleiding voor deze aanpak zat in de opgaven als het gaat om ecologie en waterkwaliteit van de sloot, die erg plaatselijk zijn. Sommige polders hebben bovendien te maken met bodemdaling, wateroverlast, kwel en een lokaal waterkwaliteitsprobleem. In verschillende fasen doorliepen de poldernetwerken een steeds verder verdiepend traject. Kennis werd gedeeld en bewustwording groeide, over de rol die je als boerenondernemer hebt in de kwaliteit van het water. Maar ook in de mogelijkheden die je hebt om in te spelen op te veel of te weinig water.

Dit initiatief was van de agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en Lopikerwaard. Samen met de waterschappen AGV en HDSR is naar oplossingen gezocht voor problemen als kwel, waterafvoer, waterkwaliteit, bodemdaling en inlaat van gebiedsvreemd water. De samenwerking tussen de boeren onder begeleiding van PPP-Agro Advies leverde ook ideeën op voor aansluitende gebiedsprocessen in de polder.

Kleinschalige samenwerking voor echte impact

Polderkennis op peil ontstond vanuit het idee om gebiedsgebonden problemen als kwel, verzilting, wateroverlast en inlaat gebiedsvreemd water, ook lokaal aan te pakken.

dit filmpje moet hier, maar dat lukt mij niet via het videoblok? Polderkennis op Peil – YouTube