Ondernemen |

Landelijke subsidie voor innovatie en modernisering van agrarisch bedrijf

Vanuit het Rijk zijn op 20 december 2021 twee regelingen opengesteld voor investeren en samenwerken aan groen-economisch herstel. Hiermee krijg je steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen. Zo kun je je bedrijf op het gebied van innovatie en modernisering versterken.

Het gaat hierbij ook om nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken processen of producten. De investeringen kunnen ‘snel’ worden uitgevoerd en toegepast op het agrarisch bedrijf. Binnen de regeling investeren staan de volgende categorieën centraal:

  • Precisielandbouw en Smart Farming
  • Digitalisering
  • Water (waaronder droogte en verzilting)
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

De tweede regeling gaat over ‘samenwerken’ en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare vernieuwingen die bijdragen aan economisch herstel en/of aan een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Deze regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, ook buiten de provinciegrenzen. Het gaat om verschillende partijen in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Subsidie kan worden aangevraagd in het kader van een van de volgende thema’s:

  • Duurzame toegevoegde waardeketen
  • Innovatieve digitalisering
  • Gebiedsgerichte pilots
  • Sectorale initiatieven binnen de landbouw
  • Managementmaatregelen stikstof

Subsidie aanvragen

Bij deze samenwerkingsverbanden is in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf betrokken. Bekijk de website van RVO voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie. De sluitingsdatum is 14 februari 2022.

Benieuwd naar andere subsidies?

Voor agrariërs is er een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning vanuit het Rijk, de provincie en andere instanties zoals het waterschap. Ben je benieuwd welke regelingen er op dit moment lopen? Bekijk de pagina Subsidies.

Ga naar subsidies