Excursie ‘Verdienmodellen in agroforestry’ 16 augustus 2022

Op 16 augustus organiseert de Natuur en Milieufederatie Utrecht een excursie ‘Verdienmodellen in agroforestry’ bij Jan en Hanne van de Hanne Hoeve in Westerhoven (Noord-Brabant). Zij geven een rondleiding op hun bedrijf en vertellen hoe agroforestry bijdraagt aan hun verdienmodel.

Bomen op een agrarisch bedrijf geven allerlei voordelen, zoals schaduw voor de koeien, een gezonde bodem en het vasthouden van water. Maar hoe zorg je ervoor dat agroforestry bijdraagt aan het verdienmodel van je bedrijf? Jan en Hanne vertellen tijdens de excursie over hoe zij de afzet van hun walnoten regelen, hoe ze eigen luzerne en rode klaver gebruiken als veevoer en hoe ze hun werkzaamheden in de notenteelt combineren met de veehouderij.

Bedrijfsvoering van de Hanne Hoeve

In 2019 is op 2 hectare een agroforestry systeem opgezet bij de Hanne Hoeve met 120 walnootbomen. Daarvoor was het hoofdzakelijk een melkveehouderij. Onder de bomen grazen nu koeien van het ras Blond d’Aquitaine en is luzerne en rode klaver gezaaid. De luzerne en rode klaver worden gebruikt als veevoer voor deze koeien. In de ruimte van de voormalige melkstal is een bedrijfsruimte ingericht voor de verwerking van walnoten. In de toekomst hopen Jan en Hanne van de notenproductie uit het agroforestry systeem hun hoofdinkomsten te genereren. Het uiteindelijke doel is om een coöperatie op te zetten, waarin mensen die noten produceren, verwerken en vermarkten worden verenigd. Door samen te werken kan de afzet van walnoten aan grotere partijen worden aangeboden, om zo een gestructureerd aanbod te creëren.

Programma excursie

Dinsdag 16 augustus om 09.00 uur verzamelen we bij Utrecht CS, vandaar rijden we met de bus naar Noord-Brabant. Jan en Hanne vertellen tijdens de excursie over hun bedrijfsvoering en geven ons een rondleiding over hun bedrijf.

Vervolgens geven de initiatiefnemers van regeneratieve boerderij Schevichoven een presentatie over het verdienmodel achter hun bedrijf, wat ze hebben berekend met behulp van een financiële doorberekening. In hoeverre is het systeem dat ze voor ogen hadden financieel haalbaar en in hoeverre kan het concurreren met gangbare bedrijfsvoering?

We sluiten af met een gezamenlijke lunch op de Hanne Hoeve. Rond 14.30 uur zijn we terug op Utrecht CS.

Meer weten over agroforestry?

Agroforestry is een combinatie van veehouderij, akkerbouw of groenteteelt, met meerjarige houtige gewassen. Of agroforestry economisch aantrekkelijk is, hangt af van een aantal factoren. Lees er meer over!

Ga naar Agroforestry