Agroforestry

Agroforestry is een combinatie van veehouderij, akkerbouw of groenteteelt, met meerjarige houtige gewassen. Die houtige gewassen kunnen fruit- of notenbomen of productiebomen zijn. Ze worden op ruime afstand van elkaar in rijen geplant. In de tussenruimte wordt graan, kool of aardappels geteeld of er wordt vee gehouden. Het is een teeltvorm met een positief effect op de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. De te verwachten positieve effecten op het akkerbouwgewas komen neer op minder schade door ziekten en plagen, een beter microklimaat en betere bodemkwaliteit voor de groei van gewassen.

Wat levert het financieel op?

Of agroforestry economisch aantrekkelijk is voor een akkerbouwer hangt af van twee belangrijke factoren. De eerste factor is de balans tussen positieve en negatieve interacties tussen het houtige en eenjarige gewas. De tweede belangrijke factor is het saldo van het houtige gewas in vergelijking met het huidige bouwplansaldo. In een ideaal agroforestry-systeem wil je namelijk het volgende realiseren; het compenseren van opbrengstverminderingen door boom-gewas competitie en een kleiner oppervlakte akkerbouwgewas door meeropbrengsten in het akkerbouwgewas buiten de boom-gewas competitiezone en door een goed-salderend houtig gewas.

In de Factsheet Agroforestry  van de Wageningen Universiteit wordt een eerste beeld geschetst van de opbrengsten die je kan verwachten van houtige gewassen in combinatie met akkerbouw.

Meer weten?

In de provincie Utrecht loopt het driejarige programma ‘Kennisdeling regeneratieve landbouw’. Je leert alles over agroforestry, regeneratieve permacultuur en wat dit voor jouw bedrijfsmodel kan betekenen. Landelijk zijn er verschillende projecten die werken aan de ontwikkeling van agroforestry. Op de website Agroforestry Nederland vind je een overzicht van deze projecten met linkjes naar projectwebsites en contactpersonen.

Collega vertelt ..

Ron van Zandbrink heeft een biologische melkveehouderij in Stoutenburg. Hij is aan de slag gegaan met agroforestry. Hij vertelt over zijn ervaringen in de Agraaf. Ook deelt hij zijn ervaring in een webinar van Natuur en Mileufederatie Utrecht (NMU):

Uitgeschreven tekst lezen

In deze webinar vertelt melkveehouder Ron van Zandbrink over zijn ervaringen met agroforestry