Voedselbos

Een voedselbos is een systeem waarbij met meerdere lagen een natuurlijk systeem van een bosrand wordt nagebootst met eetbare planten en bomen. Het is een vorm van agroforestry. Een voedselbos is een multifunctioneel systeem waarin de productie van voedsel gecombineerd kan worden met educatie en recreatie. Dit hoeft niet. Er bestaan ook zogeheten productievoedselbossen.

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem van minimaal 0,5 hectare naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Het heeft een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten waarvan delen zoals vruchten, zaden, bladeren en stengels voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • Een kruinlaag van hogere bomen;
  • Minimaal drie van de andere vegetatielagen van lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • Een rijk bosbodemleven.

Wat levert een voedselbos op?

Een volgroeid bos kan per jaar zo’n 15.000 euro netto per hectare opleveren. Dit heeft Stichting Voedselbosbouw Nederland berekent. Ter vergelijking: een hectare maïs levert gemiddeld 1600 euro bruto op, een hectare aardappelen 4100. De kosten voor het jaarlijks aanplanten, bemesten en bewerken bij eenjarige gewassen moeten hier nog van af, terwijl een voedselbos in het begin een investering vraagt (aanplanten), maar gaandeweg steeds minder arbeid en meer opbrengst met zich meebrengt.

De opbrengst van een voedselbos is vooralsnog gericht op een kleine markt. Deze consumenten willen graag weten waar hun voedsel precies vandaan komt en zijn bereid hiervoor te betalen.

Er wordt wel geëxperimenteerd met grootschalige voedselbossen op landbouwgrond. Lees meer hierover op de website van Voedsel Bosbouw Nederland.

De Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek naar alle aspecten van een voedselbos: dus niet alleen naar de bodemgezondheid, nutriënten en biodiversiteit, maar ook naar de mogelijke opbrengst.

Regels voedselbos

Als je begint aan een voedselbos moet je bepaalde regels hanteren. Bekijk hiervoor deze handleiding wet- en regelgeving

Bij een voedselbos gaat het om een intensieve mengvorm van gewassen. Daarom is er binnen de gecombineerde opgave, waarin je als agrariër moet aangeven wat je teelt, voor voedselbossen een gewascode opgenomen. Op de website Greendeal Voedselbossen vind je de gewascode en de voorwaarden.

Ervaringen met een voedselbos

Een goed voorbeeld van een voedselbos in de provincie Utrecht is Lekker Landgoed in Haarzuilens en Natuurplaats Binnenbos in Driebergen. Vanuit het LEADER project Lekker Landschap Kromme Rijn is er onderzocht welke houdbare producten je kunt maken van eetbare planten in nieuwe of bestaande landschapselementen.

Er zijn nu nog geen agrariërs in Utrecht die het volledige concept van een voedselbos toepassen. Er wordt wel mee geëxperimenteerd, zoals bij Buurderij van Dam in Wilnis. Ben je benieuwd naar het verhaal van een agrariër met veel ervaring? Neem dan eens een kijkje bij Wilco de Zeeuw van boerderij BoerInNatuur in Uden.

Op zijn agroforestrybedrijf staan duizenden bomen en struiken. Ook heeft hij dichte voedselbossen en half-open heggenlandschappen. Hij oogst onder andere appels, pruimen, walnoten, kastanjes, honingbes en appelbes.

Uitgeschreven tekst lezen

Wilco de Zeeuw van het gemengde bedrijf BoerInNatuur probeert met behulp van bomen en struiken een efficiënt en gesloten kringloopsysteem te creëren met een solide verdienmodel.

Hulp en tips voedselbos

Wil jij starten met een voedselbos en zoek je informatie of wil je sparren? Sluit je dan aan bij de community Voedsel uit het Bos. Hier vind je ook informatie over een experiment met verschillende voedselbossen in Gelderland. Deelnemers zijn onder andere twee melkveehouders die hun bedrijven verbreden als voorbereiding op de toekomst en een fruitteler die meer wil dan rijen appels.

Ben je geïnspireerd en wil je weten welke plantsoorten passen bij jouw grondsoort en grondwaterstand en wat het kan opleveren? Vul dan deze tool in. Ben je benieuwd hoe je een voedselbos begroot? Bekijk dan de begrotingstool.

Ook op de website van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) vind je informatie over het starten van een voedselbos. En je ziet een overzicht van voedselbos initiatieven in de provincie Utrecht.

De eerste oogst bij buurderij van Dam

Wil je meer weten? Volg dan een cursus of excursie. Bekijk de agenda of de website Green Deal Voedselbossen.

Lees meer over verschillende experimenten met een voedselbos in een artikel van National Geographic. Of beluister een van deze podcasts.

Subsidie agroforestry

Agrariërs in de provincie Utrecht die hun landbouwbedrijf willen verduurzamen met bomen en struiken, kunnen hier subsidie voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor agrariërs die minimaal 1 hectare ruimte hebben voor agroforestry. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro. De nieuwe subsidieronde gaat waarschijnlijk deze zomer van start.