Agroforestry

Agroforestry is een combinatie van veehouderij, akkerbouw of groenteteelt, met meerjarige houtige gewassen. Die houtige gewassen kunnen fruit- of notenbomen of productiebomen zijn. Ze worden op ruime afstand van elkaar in rijen geplant. In de tussenruimte wordt graan, kool of aardappels geteeld of er wordt vee gehouden. Het is een teeltvorm met een positief effect op de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. De te verwachten positieve effecten op het akkerbouwgewas komen neer op minder schade door ziekten en plagen, een beter microklimaat en betere bodemkwaliteit voor de groei van gewassen.

Wat levert het financieel op?

Of agroforestry economisch aantrekkelijk is voor een akkerbouwer hangt af van twee belangrijke factoren. De eerste factor is de balans tussen positieve en negatieve interacties tussen het houtige en eenjarige gewas. De tweede belangrijke factor is het saldo van het houtige gewas in vergelijking met het huidige bouwplansaldo. In een ideaal agroforestry-systeem wil je namelijk het volgende realiseren; het compenseren van opbrengstverminderingen door boom-gewas competitie en een kleiner oppervlakte akkerbouwgewas door meeropbrengsten in het akkerbouwgewas buiten de boom-gewas competitiezone en door een goed-salderend houtig gewas.

Meer weten over agroforestry?

In de provincie Utrecht loopt het driejarige programma ‘Kennisdeling regeneratieve landbouw’. Je leert alles over agroforestry, regeneratieve permacultuur en wat dit voor jouw bedrijfsmodel kan betekenen. Landelijk zijn er verschillende projecten die werken aan de ontwikkeling van agroforestry.

Wil je eerst laagdrempelig starten met de aanplant van een aantal bomen? Plan Boom helpt je graag met het vinden van financiën, vrijwilligers om te helpen met planten en denkt mee met boomsoortkeuze. Vul bij interesse het formulier in of neem contact op met Isabel Kruisheer: i.kruisheer@nmu.nl.

Op de website Agroforestry Nederland vind je een overzicht van projecten met linkjes naar projectwebsites en contactpersonen.

Deelnemen aan onderzoek?

Wil je bijdragen aan een onderzoek naar de effecten van agroforestry op biodiversiteit, bodemeigenschappen en koolstofopslag? Voor de PPS Verdienmodellen Agroforestry is de provincie Utrecht nog op zoek naar agrariërs. Deelnemers worden ondersteund bij het ontwerp en de aanleg van een agroforestry systeem. Neem bij interesse contact op met Nienke Gerrits: nienke.gerrits@provincie-utrecht.nl.

Collega’s vertellen ..

Op de Hanne Hoeve in Westerhoven laten Jan en Hanne zien dat er markt is voor walnoten en dat de bomen bijdragen aan het welzijn van hun koeien en aan de waterhuishouding. De keuze voor een eigen productielijn blijkt een goede te zijn geweest: Jan en Hanne halen inmiddels twee derde van hun inkomsten van de boerderij uit de verkoop van de walnoten(olie). Vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur is een excursie georganiseerd naar de Hanne Hoeve. Lees het verhaal van de Hanne Hoeve.

 

Ron van Zandbrink heeft een biologische melkveehouderij in Stoutenburg. Hij is aan de slag gegaan met agroforestry. Hij vertelt over zijn ervaringen in de Agraaf. Ook deelt hij zijn ervaring in een webinar van Natuur en Mileufederatie Utrecht (NMU):

Uitgeschreven tekst lezen

In deze webinar vertelt melkveehouder Ron van Zandbrink over zijn ervaringen met agroforestry