Gratis online ochtendsessie ‘Aan de slag in de korte keten’ 8 maart 2022

Hoe ga je als agrariër om met marketing, bedrijfseconomie en gezondheidsclaims van eigen voedselproducten?

In de Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Concepten en Korte Ketens van Boer aan het Roer krijgen 15 ondernemers een schat aan kennis en begeleiding om hun bedrijfsplan uit te werken. Agrariërs, beleidsmakers en erfbetreders kunnen zich nog aanmelden voor het gratis online ochtendprogramma.