Ondernemen |

Agrariërs Utrecht Oost kunnen subsidie aanvragen voor plattelandsproject

Voor agrariërs in Utrecht Oost is in oktober weer LEADER subsidie beschikbaar voor vernieuwende plattelandsprojecten. Het gaat om projecten voor en door inwoners die de saamhorigheid en verbinding tussen mensen versterken, die het platteland op de kaart zetten en beleefbaar maken, nieuwe verdienmodellen op en rondom het boerenerf en of die bijdragen aan een circulaire en lokale voedselketen.

Er zijn in de afgelopen jaren al veel initiatieven door LEADER op weg geholpen. Zoals het project ‘Buitengewone varkens’. De eigenaren van het bedrijf ‘Buitengewone varkens’ zijn grondgebonden varkenshouders die varkens laten scharrelen op diverse akkers, bossen en weilanden van particulieren, gemeenten en landgoedeigenaren in de provincie Utrecht, vaak op plekken die voor het publiek toegankelijk zijn. Op deze terreinen leveren de varkens toegevoegde waarde voor de omgeving: door in de grond te wroeten en ongewenste planten en wortels te eten, dragen de varkens bij aan natuurbeheer. Daarnaast eten ze oogstresten en reststromen van de menselijke voedingsmiddelen-productie op. Uiteindelijk komen ze als een duurzaam streekproduct op het bord van de consument thuis en in de horeca.

Voorwaarden subsidie

De doelstellingen en voorwaarden zijn in 2024-2027 net even anders dan voorgaande jaren. Dit maakt het voor lokale initiatieven aantrekkelijk(er) om subsidie aan te vragen. Op de vernieuwde website LEADER Utrecht Oost vind je informatie over de nieuwe selectiecriteria en de aanvraagprocedure.

Pitch je idee!

Om iedereen met projectideeën zo goed mogelijk te ondersteunen, organiseert de Lokale Actie Groep (LAG) in Utrecht Oost diverse ‘pitch-bijeenkomsten’ waarin initiatiefnemers hun idee kunnen pitchen en toelichten. De eerste pitchbijeenkomst is op woensdagavond 11 september. Ook op 7 oktober en 2 december is er gelegenheid om te pitchen.

Heb je een vernieuwend idee voor het platteland of de dorpen in Utrecht Oost? Kijk dan op de website LEADER Utrecht Oost naar de voorwaarden en neem contact op met de LEADER-coördinator Maike van der Maat: info@leaderutrechtoost.nl