Subsidie samenwerking voor innovatie

Samenwerkende landbouwers of een landbouwer in samenwerking met kennispartijen kunnen subsidie aanvragen voor innovatieve ideeën in de bedrijfsvoering. Op 5 juni 2024 gaat de nieuwe subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) open. In Utrecht stelt de provincie 4,6 miljoen euro beschikbaar. In de regeling wordt extra aandacht gericht op versterking van verdienmodellen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. De ervaringen die worden opgedaan, worden gedeeld met andere landbouwers en landbouwbedrijven.

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal € 500.000,-. De subsidie bedraagt 100% van de kosten. Wanneer binnen de kostenbegroting sprake is van een investering in een bedrijfsmiddel, dan geldt voor deze investering een subsidiepercentage van 40%.

Wordt de gehele investering verbruikt tijdens de uitvoering van het project? Dan wordt over het volledige investeringsbedrag 40% subsidie verstrekt. Heeft de investering nog een waarde na afloop van het project, dan wordt alleen over de verbruikskosten van de investering tijdens de uitvoering van het project 40% subsidie verleend.

Lees meer over de regeling op de website van de provincie Utrecht.

Vragen of hulp nodig? 

Voor meer informatie kun je terecht bij Eveline Nobel-de Weerd of Jan Rutten via:  glb@provincie-utrecht.nl

Informatiebijeenkomst dinsdag 28 mei

Zet het alvast in je agenda: dinsdag 28 mei van 14.00 tot 16.00 uur houdt provincie Utrecht in samenwerking met RVO een bijeenkomst over deze regeling. Je krijgt uitleg over de inhoud van de regeling, over de wijze van aanvragen en hoe jullie aanvraag wordt beoordeeld. Aanmelden kan via: glb@provincie-utrecht.nl