Informatieavond nieuwe GLB 23 februari 2023

Wil je meer weten over het GLB 2023-2027? Donderdag 23 februari staat opnieuw een informatieavond op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats in Leusden.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich in de periode 2023 – 2027 op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren vergoed die naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben voor natuur en milieu. Als boer kun je bijvoorbeeld naast de basispremie vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten.

Voorwaarden veranderen

De voorwaarden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen, dit betekent dat het GLB anders wordt dan je gewend bent. Maar het biedt ook kansen. Tijdens deze informatieavond, georganiseerd door RVO, praten beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en RVO je graag bij over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod. Je kunt de mogelijkheden van de eco-regeling ook nu al bekijken in de vernieuwde simulatietool, en jouw eigen situatie invoeren en de verschillende regelingen tegenover elkaar afwegen.

Definitieve aanvraag in oktober

Voor dit nieuwe stelsel wordt 2023 een leerjaar. Per 15 mei 2023 is wel een aanmelding nodig en ligt het maximaal op te geven areaal vast, maar de definitieve aanvraag doe je in oktober 2023. Aanpassingen blijven tot dan mogelijk.

Meld je aan!

Je kunt met al jouw vragen terecht op de informatieavond:

Donderdag 23 februari 2023 – Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden.
Alle bedrijfstypen
Meld je hier aan: GLB@provincie-utrecht.nl

De inloop begint 19.30 uur.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden over informatiebijeenkomsten rond het GLB 2023-2027 of andere landbouwontwikkelingen in de provincie Utrecht? Meld je dan aan voor de LaMi-nieuwsbrief.

Meer informatie over het GLB 2023-2027 vind je op de website van RVO of bekijk de video met uitleg op hooflijnen.

Via de website van provincie Utrecht blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Utrechtse invulling van het GLB 2023 – 2027.

Bekijk de simulatietool.