Ontmoetingsdag met fruitteelt Utrecht 16 juni 2023

Hoe zie jij als fruitteler de toekomst voor je? Wat heb jij nodig in deze tijd van transitie in de landbouw? We willen graag met jou in gesprek! Er wordt soms een groot gat ervaren tussen de fruitsector en de overheid. Terwijl het juist belangrijk is dat we nauw samenwerken. Daarom is het goed als we van elkaar weten welke verwachtingen, ambities en uitdagingen we hebben. We nodigen je dan ook van harte uit voor een ontmoetingsdag op vrijdag 16 juni bij Fruitteeltbedrijf de Lindeboom.

We gaan samen op pad zodat we belangrijke thema’s voor de fruitsector kunnen bespreken. Denk aan: de milieu eisen voor fruit, extreme weersomstandigheden, huisvesting arbeidsmigranten en afzet. Jij als fruitteler kan je ervaring delen en wij vergroten de bekendheid met en kennis over de sector. Wethouders en beleidsmakers van gemeenten zijn ook aanwezig.

Tour langs fruitteeltbedrijven

Vanaf de Lindeboom starten we met een tour en gaan we langs 2 fruitteeltbedrijven waar we praten over de verschillende thema’s en geïnspireerd worden. Er is tijdens de tour veel tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de sector en welke rol jij daar zelf in wil spelen. We sluiten de dag af met een BBQ.

Programma

  • 13.45 uur: Inloop
  • 14.00 uur: Start (Inleiding fruitteelt)
  • 14.30 uur: Bustour
  • 18.00 uur: Einde bustour
  • 18.30 uur: BBQ

Frank Engelbart is de gespreksleider van de middag.

 

Aanmelden

Stuur een e-mail naar roelof.wijma@provincie-utrecht.nl
De aanmelding is definitief na bevestiging.

De dag wordt georganiseerd door LaMi en provincie Utrecht in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).