Kringlooplandbouw - Oost

In Utrecht-Oost werkten boeren uit de regio samen met Boerenverstand aan pilots met kringlooplandbouw. De belangrijkste bevindingen uit dit project zijn bij elkaar gebracht in een brochure. Lees over het gebied Utrecht-Oost, over kringlooplandbouw, de geleerde lessen uit de tien pilots die met de boeren werden ondernomen, over de kansenkaart, de belangrijkste beleidsadviezen en meer. Lees de brochure Routes naar kringlooplandbouw

Inmiddels is er een nieuw project gestart. Het POP3-project Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost helpt agrariërs met het bepalen van een goede strategie voor de toekomst waarbij een goed verdienmodel samen met een duurzame bedrijfsvoering centraal staat.

Over kringlooplandbouw

Het sluiten van de kringloop op je boerderij levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de landbouw. Het draait om het minimaliseren van het grondstofgebruik door zoveel mogelijk producten opnieuw te gebruiken en op deze manier zuinig en efficiënt om te gaan met ruimte en grondstoffen. Die gesloten kringloop ‘bodem – plant – dier – mest’ wordt door tientallen Utrechtse melkveehouders toegepast en bewezen. Zij laten in de praktijk zien hoe zij bodemvruchtbaarheid verbeteren, efficiënties verhogen, verliezen beperken en succesvol natuurinclusief en grondgebonden boeren.  

Maatregelen per gebied

Maatregelen om kringlopen op melkveebedrijven verder te sluiten zijn erg gebiedsspecifiek. We geven een overzicht van de tien meest kansrijke maatregelen per gebied.

Integrale stikstofaanpak

Als je minder stikstof wilt uitstoten, is in sommige gevallen een aanpassing in de stal niet nodig. Een aanpassing in het management is vaak een beter alternatief. Dit blijkt uit een aantal doorrekeningen die zijn gepresenteerd tijdens de webinar ‘De integrale stikstofaanpak van de kringloopboer’. Bekijk een video van de webinar:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video wordt informatie gegeven over minder stikstof uitstoot door een aanpassing te doen in het management van je boerenonderneming

Resultaten pilots

Notities

Meer informatie

Wil je meer weten over kringlooplandbouw? Bekijk de website Kringlooplandbouw. Hier vind je ook andere projecten en kringloopboeren in de provincie Utrecht.