Klimaat & Milieu |

Webinar ‘Van Stikstof tot kringlooplandbouw’ terugkijken

Ben jij benieuwd wat er besproken is tijdens de webinar ‘Van stikstof tot kringlooplandbouw’ van 4 februari? Je kunt de webinar op een door jou gewenst moment terugkijken. Ook is er een overzicht met belangrijke vragen en antwoorden beschikbaar.

De webinar op 4 februari ging over de uitdagingen in het landelijke gebied van de provincie Utrecht. Denk aan de stikstofproblematiek, bodemdaling, waterkwaliteit en kringlooplandbouw. Met name de complexe stikstofproblematiek geeft veel onduidelijkheid en dat raakt jou als agrariër. Jeroen van Wijk, agrariër in Odijk, was aanwezig om zijn verhaal te vertellen en vragen te stellen.

Vragen en antwoorden

Enkele vragen tijdens de webinar zijn niet direct beantwoord. Zoals vragen over stikstofemissie in de provincie Utrecht en hoe zit het met opkopen of onteigenen en de rechtsbescherming van agrariërs? Deze vragen en antwoorden zijn gebundeld in een overzicht. De provincie Utrecht heeft recent een nieuwe lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Webinar terugkijken

Wil je weten wat er nog meer besproken is tijdens de webinar? Kijk de hele webinar terug.

Informatiebijeenkomsten

De komende maanden worden er informatiebijeenkomsten over actuele ontwikkelingen georganiseerd op diverse plaatsen in de provincie. Je kunt voor vragen ook altijd contact opnemen met  stikstof@provincie-utrecht.nl. Lees meer op de website van de provincie Utrecht.