Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost (POP3)

Het POP3-project Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost helpt agrariërs met het bepalen van een goede strategie voor de toekomst waarbij een goed verdienmodel samen met een duurzame bedrijfsvoering centraal staat.

 

Als het gaat om duurzaamheid komt er veel op de melkveesector af. Je krijgt te maken met thema’s zoals klimaat, stikstof, natuur en fosfaat. Vaak worden deze thema’s als losse onderdelen gezien terwijl op jouw bedrijf alles samen komt. Het is dan een hele uitdaging om alle duurzaamheidsthema’s te overzien en er ook nog aan bij te dragen. Toch zijn we er van overtuigd dat kringlooplandbouw niet complex hoeft te zijn en dat ieder bedrijf al veel doet op het gebied van duurzaamheid.

Aanbod

Je hebt de keuze uit verschillende trainingen, workshops, demonstraties en er is ook ruimte voor individueel advies en coaching. Je kunt deelnemen aan één of meerdere workshops naar keuze, of meer de diepte ingaan met de boer-tot-boer training die wordt aangeboden in samenwerking met een pilotbedrijf.

Op een rijtje:

 • Algemene informatiebijeenkomsten
 • Quickscan voor het bepalen van een optimale route voor uw bedrijf
 • 6 verschillende themaworkshops:
 1. Nieuw hooien
 2. Verdieping kringloopwijzer
 3. Rantsoenen
 4. Bodem en bemesting
 5. Beweiding
 6. Economie
 • Praktijkdemonstraties
 • Boer-tot-boer-trainingen van 3 bijeenkomsten over Rantsoenen of Bodem & Bemesting
 • Individuele coaching

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse in het project? Meld je aan voor de nieuwsbrief via: simon@boerenverstand.nl

Of neem contact op met:        

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie in het kader van het plattelands-ontwikkelingsprogramma (POP3). De uitvoering ligt in handen van de adviesbureaus Boerenverstand, K&G advies en Houtsma bedrijfsadvies.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Logo