Ondernemen |

Kom naar informatieavond op 17 en 19 januari over nieuwe GLB

Wil je meer weten over het GLB 2023-2027? Volgende week staan twee informatieavonden op het programma. Op dinsdag 17 januari is een avond speciaal voor ‘veenweiden-boeren’ (melkveehouders) in Reeuwijk. De avond op 19 januari in Nieuwegein is breder van opzet en dus voor alle typen bedrijven.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich in de periode 2023 – 2027 op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren vergoed die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor natuur en milieu. Als boer kun je bijvoorbeeld naast de basispremie vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten.

Voorwaarden veranderen

De voorwaarden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen. Dit betekent dat het GLB anders wordt dan je gewend bent. Maar het biedt ook kansen. Tijdens deze informatieavond, georganiseerd door RVO, praten beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en RVO je graag bij over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod. Je kunt de mogelijkheden van de eco-regeling ook nu al bekijken in de vernieuwde simulatietool en jouw eigen situatie invoeren en de verschillende regelingen tegenover elkaar afwegen.

Definitieve aanvraag in oktober

Voor dit nieuwe stelsel wordt 2023 een leerjaar. Per 15 mei 2023 is wel een aanmelding nodig en ligt het maximaal op te geven areaal vast. Maar de definitieve aanvraag doe je in oktober 2023. Aanpassingen blijven tot dan mogelijk.

Meld je aan voor de informatieavonden

Je kunt met al je vragen terecht op de informatieavonden:

Dinsdag 17 januari 2023

Veenweiden-boeren, focus op de impact van het GLB in de melkveehouderij

Adres: Mercatu, Verlengde Breevaart 4 Reeuwijk

Meld je aan via dit formulier.

VOL: Donderdag 19 januari 2023

Alle bedrijfstypen

Adres: Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1 Nieuwegein

Meld je aan via dit formulier.

Meer informatie?

Meer informatie over het GLB 2023-2027 vind je op de website van RVO of bekijk de video met uitleg op hooflijnen. Hier vind je de simulatietool.