Ondernemen |

Last minute tips voor het invullen van de Gecombineerde Opgave

Agrariërs krijgen een maand langer de tijd om de Gecombineerde Opgave in te vullen. “Maar het is zo 15 juni en het registreren van de landschapselementen, het intekenen van de bufferstroken, de eco-activiteiten én een uitgebreide vragenlijst vergen dit jaar veel meer inspanning dan voorgaande jaren”, zegt Willeke Weewer, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. Willeke helpt agrarische ondernemers bij het invullen hiervan en stuit daarbij op veel voorkomende vragen.

Willeke: “Een open deur, maar voordat je begint met het invullen van de Gecombineerde opgave is het handig om de juiste documenten en gegevens alvast bij de hand te hebben. Het versnelt en vereenvoudigt het proces. Verder zijn er een aantal praktische tips om het invullen sneller en plezieriger te laten verlopen.

Verzamelen gegevens

Zorg ervoor dat je alle relevante informatie bij de hand heeft. Denk aan: btw-nummer, KVK-nummer, maar ook aan de totaal geproduceerde melk over 2022 en de nieuwe grondmonsters. Tijdens het invullen van de Gecombineerde opgave komt het nieuwe GLB naar voren. Hiervoor moet ‘Mijn percelen’ correct ingevuld zijn.”

Bekijk op de website van DLV hoe je het stappenplan van ‘Mijn percelen’ doorloopt en je de Gecombineerde Opgave invult.