Ondernemen |

Plattelandscoach ondersteunt bij afweging en aanvraag Lbv en Lbv-plus

In juli openden de beëindigingsregelingen veehouderijlocaties. Via deze regelingen komen veehouderijbedrijven die willen stoppen in aanmerking voor subsidie. De Plattelandscoaches zijn goed op de hoogte van de regelingen, de huidige en die nog gaan komen, en merken dat de regelingen veel vragen oproepen. Zo helpen de coaches bij veel ondernemers de verschillende scenario’s langs elkaar te leggen: zal ik doorgaan, op welke manier, of is nu het moment om te stoppen?

Een Plattelandscoach luistert, informeert, denkt mee en brengt jou als ondernemer, indien nodig, in contact met de gemeente om alternatieve mogelijkheden te bespreken. Zo krijg je inzicht in realistische toekomstscenario’s, passend bij jouw situatie.

Voldoe je aan de voorwaarden?

Bij twijfel wordt eerst gecheckt of je aan de voorwaarden van de regeling voldoet om mee te kunnen doen. Daarnaast wordt in beeld gebracht wat het kan opleveren en wat de wensen zijn ten aanzien van de locatie. Wil je de bedrijfsgebouwen slopen en op de locatie blijven wonen? Of wil je een bestaande nevenactiviteit verder ontwikkelen? Of wil je misschien iets nieuws ondernemen? Dit alles vraagt in een vroeg stadium overleg met de gemeente, waar de Plattelandscoach je in begeleidt.

Goede afweging maken

Financieel gezien is inmiddels duidelijk dat de regelingen, afhankelijk van de situatie, heel verschillende uitkomsten kennen. Soms echt gunstig, maar niet altijd. Hier veel aandacht aan besteden is nodig om een goede afweging te maken. De uiteindelijke keuze voor de toekomst blijft aan jou, de ondernemer.

Hulp van een onafhankelijke gesprekspartner

Denk jij na over het beëindigen van je bedrijf en zoek je een deskundige en onafhankelijke gesprekspartner om mee te sparren? Neem dan een Plattelandscoach in de arm. Hij of zij staat ook in deze situatie naast jou als ondernemer.

Meld je aan voor een Plattelandscoach