Ondernemen |

Provincie heeft Utrechts Programma Landelijk Gebied ingediend

De provincie Utrecht heeft de conceptversie van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) ingediend bij het Rijk. Naast natuur, water en klimaat is landbouw als vierde doel voor het UPLG toegevoegd. Want een duurzame en rendabele landbouw is een belangrijke randvoorwaarde om dit programma uit te kunnen voeren. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden in het landelijk gebied over de uitwerking van de plannen.

Het UPLG is opgesteld in lijn met de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Uitgangspunt is een integrale aanpak voor de verbetering van natuur, water en klimaat. De provincie Utrecht wil daarnaast dus toewerken naar een circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw die economisch rendabel is en door de maatschappij wordt gewaardeerd. Het UPLG wordt in het voorjaar van 2024 definitief vastgesteld. Lees meer in het nieuwsbericht van de provincie Utrecht.

Denk je mee?

Voordat het UPLG wordt vastgesteld, zijn er bijeenkomsten voor belanghebbenden en is er besluitvorming door Provinciale Staten. Want voor de uitvoering van dit programma is samenwerking met agrarische ondernemers en alle andere belanghebbenden en organisaties in het Utrechtse landelijke gebied cruciaal. De provincie coördineert het proces, maar heeft ieders kennis, kunde en inbreng nodig om het goed te kunnen doen. Je kunt je aansluiten bij de bijeenkomsten die de komende tijd plaatsvinden. Of je kunt via landelijkgebied@provincie-utrecht.nl reageren op de conceptversie van het UPLG. Reacties die tot 31 oktober 2023 worden ingestuurd, worden in behandeling genomen.

Lees meer op de website van de provincie Utrecht of bekijk deze webinar:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video wordt uitleg gegeven over de conceptversie van het Utrechts Programma Landelijk Gebied