GESLOTEN: LEADER subsidie voor plattelandsontwikkeling

Agrariërs met een idee voor de plattelandsontwikkeling van de provincie Utrecht kunnen LEADER subsidie aanvragen. Er kan subsidie aangevraagd worden in drie regio’s.

 

Vernieuwend idee

Subsidie kan worden aangevraagd door agrariërs met een vernieuwend idee. Een idee dat ook nog eens gaat over het verbinden van stad en platteland, voedsel van dichtbij, recreatie op het platteland, educatie, circulaire economie of duurzame energie, of dat bijdraagt aan de verbetering van sociale contacten en de zorg voor elkaar.

Waarvoor subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd voor Lokale Actiegroep LEADER Weidse Veenweiden: Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS), binnen het hoofdthema “Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en platteland” en binnen minimaal één van de volgende thema’s:

  • Plek voor pioniers, sociale innovatie;
  • Korte ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek;
  • Voedsel van dichtbij.

LEADER-coördinator Marianne Breedijk: 06 – 225 663 81 of stuur een e-mail naar ajg@leaderweidseveenweiden.nl.

Subsidie kan worden aangevraagd voor Lokale Aktie Groep LEADER Utrecht Oost: Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS), binnen het hoofdthema “Het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang met de omliggende stedelijke gebieden” en binnen minimaal één van de volgende thema’s:

  • Platteland en ommestad;
  • Innovatie.

LEADER-coördinator Maike van der Maat: 06-23 28 52 25 of stuur een e-mail naar maike@consultopmaat.nl.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van de LAG Polders met waarden en die plaatsvinden binnen het gebied van de Gemeente Vijfheerenlanden binnen het hoofdthema “Stad en platteland met elkaar verbinden tot 1 regio”.

LEADER coördinator marieke@knowwhy.nl

Logo Europese Unie en Leader en provincie Utrecht met slagzin Europees Landbouwfonds voor Plattelandscontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Voorbeeld LEADER project

Wil je inspiratie opdoen voor een LEADER project? In het project ‘Buitengewone Varkens’ wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van circulaire landbouw in de korte keten en het verder sluiten van de kringloop in de varkenshouderij.

Lees meer over Buitengewone Varkens