Ondernemen |

Update van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Wil jij je aanvraag voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  (GLB) oefenen? Gebruik dan de simulietool die nu beschikbaar is. En ben je benieuwd naar de grenzen van het Agrarisch Natuurbeleid 2023? Bekijk dan de webkaart. Tenslotte is er vanaf 5 september  een extra mogelijkheid om een voorschot aan te vragen als je dit jaar een uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het GLB hebt aangevraagd.

De simulatietool voor het oefenen van je GLB aanvraag is nu beschikbaar. Zo krijg je een idee van de eco-activiteiten die je kunt doen om punten te halen. Het resultaat van deze simulatie is niet definitief. Het is een hulpmiddel om te spelen met de eco-regeling. Later dit jaar volgt een uitbreiding op deze tool. Dan kun je ook het niet-productieve bouwland simuleren.

Bekijk de simulatietool

Begrenzing Agrarisch Natuurbeleid

De begrenzing van het huidige Agrarisch Natuurbeleid (ANLb) verandert nauwelijks in 2023. Maar om zeker te zijn, kun je kijken op de kaart van het Natuurbeheerplan van Utrecht 2023. Kies de laag: themakaarten,natuur,natuurbeheerplan. Je kunt de diverse leefgebieden aan- en uitzetten. Voor open grasland geeft kaart 7 inzicht.

Kijk voor meer informatie ook op de website van RVO met extra info:

Extra voorschotten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vanwege de aanhoudende droogte krijgen agrariërs die dit jaar een uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hebben aangevraagd, een extra mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Die mogelijkheid staat ook open voor ondernemers die geen last hebben van de droogte. Alleen degenen die dit jaar al een voorschot hebben ontvangen, kunnen niet nog een keer een aanvraag doen.

Voorwaarden en aanvragen

Voorwaarde is wel dat de basis- en vergroeningsbetaling zijn aangevraagd in de Gecombineerde Opgave. Het voorschot wordt dan in september of oktober 2022 uitbetaald. Periode om aan te vragen: 5 tot en met26 september.

Lees meer informatie over de voorwaarden en aanvragen