Ondernemen |

Volg 22 en 24 november webinars over nieuwe GLB

In 2023 is het zover. De start van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het doel van dit nieuwe beleid? Samen met jou de landbouw verduurzamen door toekomstbestendig te boeren. Dat brengt veranderingen met zich mee, waar het ‘GLB 2023-2027’ je op verschillende manieren bij ondersteunt. Deze maand staan er twee webinars op het programma die je informeren over de veranderingen.

De conditionaliteiten en eco-activiteiten

Vanaf 2023 krijg je te maken met de conditionaliteiten. Maar wat zijn nu eigenlijk conditionaliteiten? Welke conditionaliteiten zijn er en wat verstaan we bijvoorbeeld onder bufferstroken? Hoe staan die in verhouding met derogatie mest? Welke uitzonderingen zijn er in 2023 op de GLMC’s? Tijdens het webinar op donderdag 22 november krijg je toelichting over de laatste stand van zaken van de eco-activiteiten.

Meld je aan voor het webinar.

De eco-regeling en het ANLb

Deze webinar op 24 november gaat dieper in op de eco-regeling. Hoe werkt het, en kun je de eco-regeling nu nog implementeren in je bedrijf? En hoe verhouden de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zich tot elkaar. Is er overlap? En welke combinaties zijn er mogelijk? Over de link tussen de eco-regeling en het ANLb word je bijgepraat in deze webinar.

Meld je aan voor het webinar.