Ondernemen |

Voorschot aanvragen basis- en vergroeningsbetaling 2022

In 2022 kun je weer een voorschot aanvragen op de basis- en vergroeningsbetaling. Dat kan vanaf 7 juni tot en met 28 juni. Je krijgt dan al in juli 2022 een deel van de uitbetaling. Het voorschot is 270 euro per hectare met een betalingsrecht.

Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet je:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal 400 euro;
  • in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan 20.000 euro aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Heeft jouw bedrijf het maximale bedrag van 20.000 euro al bereikt? Of ga je met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heb je geen recht op het voorschot. Meer informatie vind je op De-minimissteun voorschot GLB.

Aanvragen

Je kunt het voorschot van 7 juni 2022 tot en met 28 juni 2022 aanvragen op de website van RVO.