Expeditie project ‘Buitengewone varkens’ 17 mei 2022

Wil jij meer weten over het project ‘Buitengewone varkens’? Op 17 mei kun je een kijkje nemen op Landgoed Zuylestein in Leersum. Hier krijg je meer te horen en te zien over de werkwijze van deze varkenshouderij.

Het bedrijf ‘Buitengewone varkens’ is een grondgebonden varkenshouderij waarbij varkens scharrelen op akkers, bossen en weilanden van particulieren, gemeenten en landgoedeigenaren. Op deze terreinen dragen de varkens bij aan natuurbeheer door in de grond te wroeten en ongewenste planten en wortels te eten. Ook eten ze oogstresten en reststromen van de menselijke voedingsmiddelen-productie.

Circulaire landbouw

Op 17 mei krijg je  meer te horen en te zien over het bedrijf  en hun werkwijze. Ook krijg je uitleg over het LEADER-project, waarbij de mogelijkheden van circulaire landbouw in de korte keten onderzocht worden. Onder andere: circulair schuilhok en onderzoek om het gebruik van reststromen te optimaliseren. Ook wordt er een informatie- en bewustwordings-campagne opgezet.

Bekijk meer informatie over de expeditie naar ‘Buitengewone varkens’.

De expeditie wordt georganiseerd vanuit LEADER-Oost en LEADER Weidse Veenweiden.