Ondernemen |

Help jij mee lokale producten op de kaart zetten in Utrecht?

De provincie Utrecht wil meer producten uit de regio op de kaart krijgen bij marktpartijen. Doe jij als voedselproducent in Utrecht mee? Bij veel provincies en rijksoverheidlocaties is er in de bedrijfscatering een groei geweest in producten uit Nederland en uit de korte keten. Uit de metingen van de Green Deal is gebleken dat dit binnen de provincie Utrecht nog een uitdaging is. De provincie Utrecht werkt hieraan samen met de Dealmaker Korte Keten Bart Kraaijvanger.

Uit de resultaten van de Green Deal Duurzame Catering Overheidslocaties blijkt dat het  voedselaanbod in de restaurants van de overheid stap voor stap wordt verduurzaamd. Het aantal ingekochte producten van Nederlandse bodem steeg met 33% en het aandeel lokale producten uit de korte keten nam met 4% toe.

Provincierestaurant Utrecht

Echter is het percentage lokale inkoop in het provincierestaurant van Utrecht niet gestegen. Wel zetten  de provincie Utrecht hier flink op in met de Voedselagenda in samenwerking met de catering. Sinds 2023 werken we met de Dealmaker Korte Keten toe naar lokale en duurzame voedseldeals in provincie Utrecht tussen producenten(organisaties) en marktpartijen.

Doe je mee?

De Korte Keten Dealmaker Bart Kraaijvanger gaat graag met Utrechtse agrariërs in gesprek om meer korte keten producten op de kaart te krijgen in de regio. Heb je interesse? Stuur hem dan een mail: bart.kraaijvanger@provincie-utrecht.nl