Aan de slag in de korte keten

De korte keten staat voor rechtstreeks verkopen aan consumenten in de regio. De vorm van deze verkoop varieert en sluit aan bij waar een ondernemer zich bij thuis voelt: een boerderijwinkel, deelname aan een boerenmarkt of een groentepakket in samenwerking met andere streekproducenten. Als agrariër bepaal je zelf je prijs, de productiemethode en het aanbod. De consument krijgt een vers en kwalitatief product recht van het land.

Duurzaam systeem

Bovendien is de korte keten een duurzaam afzetsysteem. Regionale afzet en directe(re) verkoop via een keten met minder tussenschakels, kan een betere prijs opleveren voor de producent. De marge blijft op het erf. Als eten vanaf de boer direct naar de consument gaat, is er minder kans op voedselverspilling. De afstemming van vraag en aanbod wordt regionaal afgestemd. Dat is gunstig voor de broeikasuitstoot door transport en opslag. Boerderij of landwinkels kunnen ook kansen bieden voor recreatie: bijvoorbeeld wandelen en fietsen.

Verbinding boer en burger

In een korte keten leren consumenten en producenten elkaar kennen. Zo weet de consument wie zorg draagt voor de productie en weet je als boer vaak wel wie de afnemers zijn. Dat geeft gespreksstof die bijdraagt aan het bewustzijn over en respect voor voedsel. Dit versterkt weer de verbinding tussen boeren en burgers.

Lokaal Voedsel Utrecht

De proeftuin ‘Lokaal Voedsel Utrecht’ is hét platform waar aanbieders en afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht elkaar vinden: producenten, consumenten, horeca, zorginstellingen en supermarkten. Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost. Lokaal Voedsel voorziet in aardappelen, groenten, fruit,  kruidenierswaren, zuivel, vleeswaren en hartig broodbeleg, kaas. Lees meer over het samenwerkingsproject.

Lees meer over LEADER subsidie.

De kwarkbar van boerderij de Bonte Parels

Direct afzet vergroten?

Heb jij als producent of verwerker een vraag  of idee hoe je de directe afzet kunt vergroten? Neem dan contact op met de voedselmakelaar van Lokaal Voedsel Utrecht:  linette@lokaalvoedsel-utrecht of bezoek de website Lokaal Voedsel Utrecht.

Dealmaker Korte Keten

Ben jij producent(organisatie) of een zakelijke afnemer en op zoek naar een structurele afzetrelatie? Binnen het team Voedselagenda van de provincie Utrecht is Bart Kraaijvanger actief als Dealmaker Korte Keten. Vanuit deze rol werkt hij aan deals tussen (groepen) producenten en zakelijke afnemers. Dit gaat dus voornamelijk over succesvolle verbindingen maken tussen vraag en aanbod partijen (producent en markt) en het faciliteren hiervan. Interesse? Neem contact op met: bart.kraaijvanger@provincie-utrecht.nl

Onderzoek naar afzet in de korte keten

Uit onderzoek blijkt dat in de provincie Utrecht ongeveer 3 procent van de totale omzet van voedsel uit de korte keten afkomstig is. Lees meer over het onderzoek naar de afzet in de korte keten en consumptie van lokaal voedsel in de provincie. Dit onderzoek heeft Wageningen Economic Research in 2022 gedaan in opdracht van de provincie Utrecht.

Voorbeelden van bedrijven of initiatieven die actief zijn in de korte keten:

Luister naar deze podcast over produceren in de korte keten:

Op de website van Boer aan het Roer kun je nog meer podcasts beluisteren over de korte keten en nieuwe verdienmodellen.

Hulp nodig met de korte keten?

Wil je aan de slag in de korte keten, maar dan wel na advies van een specialist? Dat kan. De Plattelandscoaches begeleidden al verschillende agrarisch ondernemers die aan de slag gingen met een boerderijwinkel of die zelf gingen verzuivelen en verkopen. Dit advies is maatwerk. En de eerste 25 uren zijn mogelijk gemaakt door de provincie.

Neem contact op