Biodiversiteit speelt een grote rol in de landbouw. De vruchtbaarheid van de bodem en de gezondheid en bestuiving van gewassen hangen er sterk mee samenHet is een van de basiselementen van een duurzame land- en tuinbouw en een gevarieerde natuur. Landbouw die de natuur als partner beschouwt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit.  

Wil jij als agrarisch ondernemer naast je reguliere bedrijfsvoering rekening houden met de natuur, biodiversiteit en het landschap op en rond het bedrijf? 

Bekijk deze projecten voor inspiratie: