Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen

De regeling ‘Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen’ biedt agrarische ondernemers de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen bij verplaatsing of beëindiging van het bedrijf op vrijwillige basis.

Op dit moment is de regeling alleen opengesteld voor verplaatsing en nog niet voor beëindiging van het bedrijf. De regeling voor verplaatsingen van veehouderijbedrijven binnen twee kilometer afstand van een Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht is eind mei opengesteld.

 

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

  • De kosten voor voorbereiding, waaronder in ieder geval de notariskosten en kadastrale kosten, makelaarskosten en advieskosten voor het opstellen van een financieel plan met een begroting inclusief accountantsverklaringen;
  • De kosten van het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande installaties en faciliteiten;
  • De kosten voor investeringen als de verplaatsing leidt tot een modernisering van de voorzieningen en de hervestigingslocatie in de provincie Utrecht ligt.

Het subsidieplafond hiervoor bedraagt €4 miljoen met een maximum van €500.000 per aanvraag.

Lees meer over de subsidie op de website van de provincie Utrecht.

Wat is het verschil met subsidie bedrijfsverplaatsing?

Er bestaat ook een andere subsidie voor bedrijfsverplaatsing. Deze geldt voor landbouwbedrijven in de provincie Utrecht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is de bedoeling dat deze beide regelingen binnen afzienbare tijd samengevoegd worden.