Onafhankelijk advies: maatwerk van een plattelandscoach

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen, zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf of denk je na over bedrijfsovername? Dan is een plattelandscoach wellicht iets voor jou.

Bel voor meer informatie de Ondernemerschap Academy:
030 – 237 07 00
.

Meld je aan voor een plattelandscoach

Plattelandscoaches

Heb je ideeën om je bedrijf te verbreden of te gaan verzuivelen? Wil een van je kinderen het bedrijf overnemen en vraag je je nu af hoe je dat het best afstemt met je andere kinderen? Heb je gebouwen die vrijkomen en zie je mogelijkheden voor een andere bestemming? Of ligt er op je dak(en) asbest?

Ga in gesprek met de plattelandscoach!

Je bespreekt met de coach jouw specifieke situatie. Zij hebben ruime kennis van de agrarische sector en wat daarom heen speelt (markt, overheid, samenleving, natuur). Vanuit hun ervaring als coach helpen ze de juiste vragen te stellen en de antwoorden te vinden.  

Het team van de plattelandscoaches kan bij gespecialiseerde vragen terugvallen op de kennis van adviseurs met een brede expertise voor onder meer de sanering van asbest en de opwek van duurzame energie:

Agricap: financieel advies | Breeschoten & Vernooij: vastgoed | Collectieven West en Oost: natuurinclusieve landbouw | De Koning & Witzier: vastgoed | DLV: bouwkundig advies, RO en kringlooplandbouw | Economy Transformers: nieuwe economie | MooiSticht: ervenconsult, ruimtelijke kwaliteit | LNAgro: gebouwen, bestemmingswijzigingen, asbest, zon op dak | NMU: energiescans | PPP Agro: bodem, economie en strategie | Schep Makelaardij: vastgoed | Van Westreenen: milieu (stikstof en geur)

Deelnemers positief

Deelnemers beoordelen de afgeronde coaching met een 8,5 en 94% van de deelnemers beveelt de plattelandscoaches aan.

 

 

Het aanbod

Een plattelandscoach biedt 25 uren onafhankelijke hulp en specialistisch advies. Zonder eigen bijdrage. Is 25 uren niet genoeg? Dan kun je aanvullend nog eens gebruik maken van 18 extra uren, met een eigen bijdrage van 32,- euro per uur.

Hoe werkt het? 

Je aanmelding komt binnen bij het Agro-loket. Na je aanmelding nemen we telefonisch contact op om je behoeften en verwachtingen te bespreken. Op basis van dit gesprek brengen we je in contact met een geselecteerde plattelandscoach voor een afspraak bij jou op het bedrijf.

Bel voor meer informatie de Ondernemerschap Academy:
030 – 237 07 00.

Maak kennis met de plattelandscoaches

Als agrariër kun je verschillende vragen hebben. Daarom zijn er ook verschillende plattelandscoaches met ieder zijn of haar eigen specialisme. Ze zijn onafhankelijk, kennen de agrarische sector en hebben hart voor de toekomst van het Utrechtse platteland. Ze nemen graag de tijd om met jou thuis aan de keukentafel de mogelijkheden te verkennen.

Profielfoto Dorine Zwaan
Profielfoto Maryse Versteeg Nieuwenhuizen

Samenwerkende partijen

Het project LaMi Plattelandscoaches komt tot stand met medewerking van:

logo