Biodiversiteit |

Fruittelers aan de slag met metselbijen voor biodiversiteit in de boomgaard

Fruittelers in de provincie Utrecht zijn enthousiast aan de slag gegaan met mestelbijen voor meer biodiversiteit in de boomgaard. “Het is mooi te zien hoe de bijen af en aan vliegen en er langzamerhand meer nestgangen worden dichtgemetseld”, zegt fruitteler Sandra van Wijk uit ’t Goy. Ook dit jaar is er weer ruimte voor vijf fruitteeltbedrijven om deel te nemen aan het POP3-project ‘Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard’.

Het project levert kennis op bij ondernemers over de inzet van andere bestuivers dan honingbijen. Daarnaast word je bewust van de maatregelen die je kunt nemen om de biodiversiteit op het bedrijf te vergroten en natuurlijke vijanden te stimuleren. Het project geeft praktische informatie voor alle geïnteresseerde fruittelers.

Resultaat

Afgelopen jaren hebben al tien fruittelers ervaring opgedaan met het vergroten van biodiversiteit in de boomgaard. Sandra was een van die telers. “Bij de oogst van de cocons in het najaar was het een verrassing hoeveel cocons er in de dichtgemetselde nestgang te vinden zijn”, vertelt ze enthousiast. Anco van Garderen uit Schalkwijk is ook blij met het resultaat van zijn deelname. Op de coconoogstdag begin november 2021 liet hij trots de nesthuizen met dichtgemetselde gangen zien.

Deelnemen

Wil je ook zien wat deze vroeg vliegende, wilde bijen in jouw boomgaard doen? En wil je meemaken hoeveel er gemetseld wordt? Doe mee en meld je aan bij Gerjan Brouwer van Delphy:g.brouwer@delphy.nl of bel voor meer informatie: 06-53375103.

Delphy coördineert het project en verzorgt de begeleiding van de deelnemende bedrijven. Experts van het Louis Bolk Instituut stellen hun kennis ter beschikking.

Lees meer over het project Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard.