Biodiversiteit |

Gezocht: fruittelers die ervaring op willen doen met metselbijen

Ook in 2022 is er weer ruimte voor 5 deelnemers in de provincie Utrecht om ervaring op te doen met de inzet van metselbijen (Osmia cornuta) in de fruitteelt. Je krijgt begeleiding bij uitzetten, onderhoud, oogsten en bewaren van de cocons.

Metselbijen vliegen al bij lagere temperaturen en zijn niet selectief op bepaalde bloemen. Een mix van insecten als garantie voor een betere bestuiving. De metselbij houdt van vroege gewassen: denk aan rode bes, kers en peren.

Delphy coördineert het project en verzorgt de begeleiding van de deelnemende bedrijven. Experts van het Louis Bolk Instituut stellen hun kennis ter beschikking.

Lees meer over het project Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard.

Geef je op bij Gerjan Brouwer, Delphy
g.brouwer@delphy.nl
Of bel haar voor meer informatie: 06 – 5337 5103