Subsidie voor duurzaam waterbeheer – HDSR

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kunnen vanaf 1 april 2024 weer een subsidieaanvraag indienen voor duurzaam waterbeheer. Daarvoor is  220.000 euro beschikbaar. In het najaar word een regeling voor klimaatadaptatie opengesteld. Daarvoor is 75.000 euro beschikbaar.

De subsidie voor waterkwaliteitsmaatregelen bedraagt maximaal € 6.000 per maatregel. Voor natuurvriendelijke oevers met een flauw talud geldt een maximum van € 12.000. Bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen geldt ook een maximum van € 6.000 per agrarisch bedrijf per jaar, tot een maximum bedrag van € 10.000 per drie jaar.

Oever met flauw talud

Als een van de maatregelen de aanleg van een natuurvriendelijke oever met een flauw talud betreft, kan dit bedrag oplopen tot een maximum van € 12.000 per agrarisch bedrijf.

Drinkbakken

Voor de categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.250. Binnen deze regeling mag een aanvrager meerdere drinkbakken aanschaffen, tot een maximumbedrag van € 6.000.

Subsidie maatregelen bodemdaling

De subsidie is er niet voor activiteiten die de bodemdaling remmen. Hiervoor kun je bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen.

Meer informatie

Het indienen van de aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Je kunt bij de subsidieaanvraag advies krijgen van een watermakelaar. Meer informatie over de subsidieregeling duurzaam waterbeheer vind je op de website van HDSR.

Voor agrariërs in het werkgebied van Waterschap AGV is tot en met 31 december 2024 een regeling open voor waterkwaliteit en bodem. Bekijk de subsidie van AGV.