Subsidie voor waterkwaliteit en bodem – Waterschap AGV

De subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem is weer open tot en met 30 juni 2023. Dit gaat om het werkgebied van het waterschap AGV. Je kunt subsidie aanvragen voor onder andere de aanschaf van een waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf. Let op: Je kunt geen subsidie aanvragen voor het dichtmaken van greppels.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Meer informatie en aanvraagformulieren kun je vinden op de website van waterschap AGV.

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kunnen tot en met 15 juli 2023 een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Bekijk de subsidie van HDSR.