GESLOTEN: Subsidie voor waterkwaliteit en bodem – Waterschap AGV

De subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem is verlengd tot eind 2022. Dit gaat om het werkgebied van het waterschap AGV. Buiten subsidie voor aanschaf van bijvoorbeeld een waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf, is de regeling uitgebreid met twee extra maatregelen: bodem besparende banden en bovenwettelijke uitbreiding mestopslag.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Meer informatie en aanvraagformulieren kun je vinden op de website van waterschap AGV.

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kunnen vanaf 25 april een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit of het afremmen van bodemdaling. Bekijk de subsidie van HDSR.