Water & Bodem |

Subsidie HDSR voor duurzaam waterbeheer aanvragen

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kunnen vanaf 1 april 2024 weer een subsidieaanvraag indienen voor duurzaam waterbeheer. Daarvoor is  220.000 euro beschikbaar. In het najaar word een regeling voor klimaatadaptatie opengesteld. Daarvoor is 75.000 euro beschikbaar.

De subsidie voor waterkwaliteitsmaatregelen bedraagt maximaal € 6.000 per maatregel. Voor natuurvriendelijke oevers met een flauw talud geldt een maximum van € 12.000. Voor de categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.250.

Meer informatie en aanvragen

Het indienen van de aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Je kunt bij de subsidieaanvraag advies krijgen van een watermakelaar. Bekijk voor meer informatie en aanvragen de website van HDSR.