Water & Bodem |

Hulp bij subsidieregeling overgangsgebieden veenweiden en Natura-2000

Ben je melkveehouder in een veenweidegebied of bij een Natura 2000-gebied en wil je samen met anderen iets doen aan de grondwaterstand of wil je extensiveren? Dan is de subsidieregeling Samenwerking veenweiden en Natura 2000-overgangsgebieden misschien iets voor jou. De provincie Utrecht heeft een coördinator die kan helpen uitzoeken of je in aanmerking komt.

Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om in samenwerkingsverband te werken aan minder uitstoot van ammoniak en extensivering van melkveehouderijen dicht bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ook het verminderen van CO2-uitstoot door de grondwaterstand in het veenweidegebied te verhogen valt onder de regeling. De regeling van RVO is open van 1 tot en met 31 mei 2024.

Is deze subsidieregeling interessant voor jou?

De subsidieregeling is echt bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Samenwerkingen waar (minimaal 1) landbouwer(s), agrarische collectieven en bijvoorbeeld natuurorganisaties samen werken. Minimaal 50% van het samenwerkingsverband ligt binnen een veenweidegebied of Natura 2000-overgangsgebied. Bij extensivering ligt ook elk melkveehouderijbedrijf voor minimaal 50% binnen het gebied.

Heb je interesse en wil je meer weten?

Neem dan contact op met coördinator Erik van Wijk van de provincie Utrecht. Hij kan je op weg helpen om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor deze regeling. Je kunt hem bereiken via 06-52036405 of per e-mail op vanwijk@optifield.nl

“Omdat ik zelf boer ben, ik combineer dit werk met het runnen van een veehouderijbedrijf, ken ik jullie werkveld goed. Dus kunnen we samen beoordelen wat er nodig is voor de aanvraag.”

Profielfoto Erik van Wijk

Webinar subsidieregeling

Er is ook een webinar over de subsidieregeling op woensdag 6 maart van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden kan via de website van RVO.