Gratis en onafhankelijk bodemadvies

Agrarische ondernemers kunnen gratis, onafhankelijke bodemadviezen aanvragen bij bodemadviseurs. Op deze manier is bodemadvies voor iedereen toegankelijk en zijn er meer keuze mogelijkheden voor agrariërs.

Agrarische ondernemers kunnen gratis advies aanvragen voor allerlei bodem thema’s, waarbij het optimaliseren van de bodem centraal staat. Denk aan vragen over grondverbetering, bodemverdichting, aanvoer van organische stof, achterblijvende gewasproductie of natte plekken in het perceel.

Hoe komt het advies tot stand?

Bodemadviseurs bieden advies aan vanuit de Regionale Bodemteams van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Binnen de Regionale Bodemteams werken verschillende bodemadviseurs met elk een eigen expertise samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. Een adviesaanvraag wordt naar het bodemteam in de regio van de aanvrager gestuurd. Het bodemteam koppelt de vraag aan de adviseur met de juiste expertise.

De kosten van het bodemadvies worden vergoed door het DAW-programma ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’.