Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden

Werk jij als melkveehouder in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en wil je de grondwaterstand in dit gebied verhogen of jouw bedrijf verder extensiveren? Je kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen.

Deze subsidieregeling valt onder het GLB 2023 en is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Samenwerkingen waar (minimaal 1) landbouwer(s), agrarische collectieven en bijvoorbeeld natuurorganisaties samen werken. Minimaal 50% van het samenwerkingsverband ligt binnen een veenweidegebied of Natura 2000-overgangsgebied. Bij extensivering ligt ook elk melkveehouderijbedrijf voor minimaal 50% binnen het gebied.

De subsidie bestaat uit 3 categorieën:

  1. Samenwerkingsverband vormen en gebiedsplan maken
  2. Waterpeil opzetten en extensivering in veenweidegebieden
  3. Extensivering in Natura 2000-gebieden

Meer informatie en aanvragen

Lees meer informatie over de subsidie en aanvragen op de website van RVO.