Schone en levendige sloot

Schone en levendige sloot

Schoon water is onmisbaar voor de landbouw, natuur en mens. Nieuwe en afgeronde projecten dragen in Utrecht bij aan een betere waterkwaliteit en een grotere biodiversiteit in de sloten.

Projecten voor schoon grond- en oppervlaktewater
Pilot Maatwerk Waterpakket (kringloop als blauwe dienst)
Polderkennis op peil

Onder de thema’s Kringlooplandbouw en Fruitteelt vallen ook projecten die zijn opgezet om emissies naar grond- en oppervlaktewater te verminderen.

Projecten voor een levendige sloot
Pilot uitbreiden krabbenscheer
Levendige boerensloot
Pilot Maatwerk Waterpakket

De collectieven voor agrarisch natuurbeheer zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Daaronder vallen tegenwoordig ook blauwe diensten die bedoeld zijn om de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Welke pakketten waar zijn afgesloten, kunt u zien op deze webkaarten van de provincie Utrecht.

Schoon water voor vee en gewas
Schoon en voldoende water is belangrijk voor de landbouw. Het vee drinkt immers uit de sloten en in de zomer is er water nodig voor de gewassen. Water is ook essentieel om de oxidatie van veen en daarmee bodemdaling af te remmen. In de fruitteelt is in het voorjaar voldoende water onmisbaar om schade aan bloemknoppen door nachtvorst tegen te gaan.

Boeren maken zich zorgen over de kwaliteit van het slootwater in de omgeving van riool-overstorten. De Stuurgroep Landbouw Utrecht-West wil dit bespreken met waterschappen en gemeenten. Samen kunnen we dan nagaan welke maatregelen nodig en uitvoerbaar zijn.
 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy