Als agrariër kun je iets moois doen voor het landschap door gebruik te maken van de nuttige biodiversiteit in de natuur. Landschapselementen, zoals een houtwal of bloemrijke akkerranden, zorgen ervoor dat nuttige insecten zich thuis voelen op jouw percelen. Bloeiende slootkanten, statige lanen, kleine bosjes en houtwallen, (meidoorn)hagen en knotwilgen bepalen de eigenheid van het Utrechtse landschap. Jij kunt bijdragen aan de aanleg en het beheer. En in sommige gevallen kun je het ook koppelen aan een verdienmodel, zoals de premie op zuivel bij deelname aan het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

 

Subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

Als deelnemer van een collectief dat aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer werkt, kun je vanuit het collectief een vergoeding krijgen. Met deze subsidie bescherm en verbeter je de omgeving van dieren en planten. Bijvoorbeeld door geen gras te maaien als er vogels op landbouwgrond broeden. L

Voor deelname moet je je aansluiten bij een agrarisch collectief:

Biodiversiteit opnemen in je bedrijfsplannen?

Op zoek naar praktische en uitvoerbare handvaten voor grotere biodiversiteit op jouw erf? In een duurzaam bedrijfsplan wordt samen gekeken naar persoonlijke doelen, toekomstperspectieven en duurzaamheidsthema’s op het bedrijf, zodat het duurzaam bedrijfsplan past bij boer, het erf en de bedrijfsvoering. Het is een onafhankelijk advies. Voor meer informatie kun je terecht bij projectleider Kirsten Snels: duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of 06 – 344 74 916. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de provincie Utrecht. Het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’ is onderdeel van het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht

Meer subsidies en regelingen: