Praktijkmiddag: Koe van de toekomst 16 maart 2023

De koe van de toekomst. Hoe ziet die eruit? Op 16 maart is er een praktijkmiddag waar we diverse types koeien gaan beoordelen op levensduur en diergezondheid. Er komt veel op de melkveehouderijsector af. Eisen, maatregelen en beperken van emissies. Een belangrijke vraag voor jou als melkveehouder is dan ook: welke koe past hierbij?

Tijdens deze interactieve middag ga je onder leiding van Marcel Verboom van trippe A koeien beoordelen en kenmerken benoemen. En er is aandacht voor de volgende vragen: Hoe fokken we een koe die langer meegaat waardoor er minder jongvee nodig is voor vervanging? Leg je de focus op melkproductie of zijn gehaltes belangrijker? Kortom, welke eisen moet je stellen aan de fokkerij?

Meer informatie en aanmelden

Na aanmelding krijg je via de mail de adresgegevens van het gastbedrijf. Het verzoek is om met schone kleding naar het bedrijf te komen. De groepsgrootte is enigszins beperkt omdat het een praktijk middag betreft. Daarom vol=vol.

Meer informatie: wvdgeest@kgadvies.nl

Deze praktijkmiddag is een vervolg op het webinar eerder dit jaar en een initiatief vanuit het Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost.