Klimaat & Milieu |

Utrechtse agrariër deelt aanpak hittebestendig boeren

Welke maatregelen kunnen agrariërs toepassen om hun bedrijf klimaatbestendig te maken? Veehouder Leonie de Jongh-Vernooij uit Utrecht deelt haar aanpak. Van het inzaaien van klaver tot het hergebruiken van water en het bieden van voldoende schaduw voor haar dieren. “Tijdens een hete zomer staan de koeien letterlijk te puffen.”

Met weer een hete zomer voor de deur bereidt veehouder Leonie zich voor op het nemen van maatregelen om hittestress bij haar dieren te voorkomen. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn voor haar het belangrijkst. “Als de inkomsten van boerenproducten weer op een fatsoenlijk niveau komen, zien boeren weer toekomst en zullen ze meer geld steken in dierenwelzijn.”

Hete zomers

Leonie de Jongh-Vernooij beheert in Utrecht een biologisch melkveebedrijf (70 koeien, 40 stuks jongvee) en een gangbaar varkens- en schapenbedrijf, op 170 hectare land. Ze vertelt over de gevolgen van klimaatverandering die ze heeft ervaren tijdens de hete zomers van de afgelopen jaren. “Dat was ronduit vervelend,” zegt ze. “Je kunt dat zien aan hoe de koeien staan en ademen. Ze hijgen onder de ventilatoren en blijven te lang staan, wat klauwgezondheidsproblemen veroorzaakt. Normaal zouden ze eten, rusten, herkauwen en melk produceren, maar tijdens een hete zomer staan ze letterlijk te puffen.”

Hittemaatregelen

“Als biologisch bedrijf proberen we ons vee zoveel mogelijk buiten te laten lopen en ze voldoende schaduw te bieden,” legt Leonie uit. “Voor schapen hebben we oude wagens omgebouwd tot schaduwwagens. Toch kunnen we niet altijd voldoende schaduw bieden, dus houden we de koeien overdag binnen en laten ze alleen ’s avonds en ’s nachts naar buiten. In onze (open) stallen gebruiken we ventilatoren om hittestress te verminderen. Maar ook voeding heeft een impact op het vermogen van vee om hitte te kunnen verdragen; natriumbicarbonaat neutraliseert de pens-pH en werkt als buffer tegen verzuring.”

Lees meer over de hittemaatregelen die Leonie toepast.

Boeren voor morgen

Dit artikel is in een langere versie gepubliceerd in Boeren voor morgen van april 2022. In dit inspiratiemagazine vertellen tien boeren over de uitdagingen en de oplossingen van klimaatadaptatie. Zoals het verhaal van Art Wolleswinkel over goed bodembeheer.

Voorbereiden op de toekomst

Inspelen op het weer is voor een boer dagelijkse kost. Maar door klimaatverandering nemen de weersextremen toe, wat zorgt voor uitdagingen voor de landbouwsector.

Lees meer over klimaatmaatregelen