Online bijeenkomst Lokaal Voedsel Utrecht 14 maart 2022

“Hoe maken we van lokaal het nieuwe normaal?” Deze vraag staat centraal tijdens een inspirerende talkshow op maandagavond 14 maart 2022. Hoe heeft Lokaal Voedsel Utrecht de afgelopen jaren bij kunnen dragen aan de afzet van meer lokaal voedsel in de provincie Utrecht? Welke uitdagingen liggen er nog voor de toekomst en hoe kunnen we daar met elkaar mee aan de slag? Producenten van lokaal geproduceerd voedsel zijn van harte welkom om hierover in een afwisselend en interactief programma in gesprek te gaan.

Lokaal Voedsel Utrecht

Vanuit het Europese programma LEADER in Weidse Veenweiden en Utrecht-Oost is in 2019 het project Lokaal Voedsel Utrecht gestart. Doel van het project was enerzijds het samenbrengen van producenten en (zakelijke) afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht en anderzijds om te onderzoeken waar marktpartijen tegenaan lopen en hoe je vraag en aanbod beter met elkaar kan verbinden. Zo zijn er meet & match bijeenkomsten, leergangen en pilots georganiseerd en is er een ‘Lokaal Voedsel Makelaar’ aan de slag gegaan om vragers en aanbieders met elkaar in contact te brengen.

Ervaringen delen

Na ruim twee jaar uitvoering is het tijd om de  ervaringen vanuit Lokaal Voedsel Utrecht breed te delen. Maar nog veel belangrijker: we gaan  deze avond graag met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek om te bekijken óf en hóe de leerpunten uit het project een vervolg kunnen krijgen. Oftewel: hoe kunnen we met elkaar van “lokaal het nieuwe normaal maken”? Lees meer over produceren in de korte keten.

Lees meer informatie over de bijeenkomst