Boerenbijeenkomst waterschap AGV 8 februari 2023

Agrariërs in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zijn op 8 februari welkom op het hoofdkantoor in Amsterdam voor een bijeenkomst over waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water.

In 2022 is er voor boeren veel veranderd op het gebied van waterkwaliteit. De bufferstroken zijn ingevoerd. Dat zijn stukken grond waarop geen bemesting of gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. Ook is er gestart met het in delen afschaffen van de derogatie (meer mest uitrijden dan 170 kg per hectare). En er zijn eco-regelingen ingevoerd.

Waterkwaliteit

Tijdens de boerenbijeenkomst gaan we daarom in op waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Wat betekent dit bijvoorbeeld voor mestwetgeving? Hoe meten we de waterkwaliteit en wat doen we met de opgehaalde monitoringsgegevens?

De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijk onderdeel. Daarna is er ruimte om in kleine groepen door te praten over onderwerpen als bodemdaling, mogelijkheden tot samenwerking en veranderingen in het keur- en schouwbeleid.

Aanmelden

Boeren, loonwerkbedrijven en personen die meer dan 5 hectare grond bezitten, hebben een uitnodiging voor de bijeenkomsten ontvangen. Ben jij boer en/of loonwerker in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel komen? Stuur dan een e-mail naar: agrarisch@waternet.nl