Online bijeenkomst natuurlijk bodembeheer 29 juni 2022

Woensdag 29 juni om 19.00 uur organiseert LTO Noord een online oriëntatiebijeenkomst over natuurlijk bodembeheer. Natuurlijk bodembeheer heeft de volgende voordelen: je hebt minder kunstmest nodig, het bevordert de waterberging en draagt bij aan meer biodiversiteit. René Jochems van GroeiBalans neemt deelnemers door middel van een presentatie via Zoom mee in de wereld van zijn visie op bodembiologie.

Bij natuurlijk bodembeheer laat je de bodem zoveel mogelijk ongestoord en voedt je de bodem door middel van natuurlijke processen. Je wilt de bodem zo weinig mogelijk verstoren en de natuurlijke processen niet frustreren, de natuur bouwt de bodem zelf op. Bij natuurlijke processen denken we aan plantengroei en vertering. Het verschil tussen gangbaar bodembeheer en natuurlijk bodembeheer is dat je bij gangbaar bodembeheer de plant te eten geeft, terwijl je bij natuurlijk bodembeheer de bodem te eten geeft.

We hebben het niet over goed of fout. Gangbaar bodembeheer en natuurlijk bodembeheer zijn verschillende methodes en het is afhankelijk van de ondernemer welke methode het beste past, maar een gezonde bodem is beter voor ons allemaal.

Voordelen natuurlijk bodembeheer:

  • Kostprijs kan na overschakelperiode omlaag;
  • Minder droogte door betere sponswerking;
  • Gezondere en meer weerbare planten;
  • Gezonder voedsel voor mens en dier;
  • Diverse milieuvoordelen;
  • Stimuleert biodiversiteit.

Natuurlijk bodembeheer; hoe dan?

We zijn gewend om planten te voeden in plaats van de bodembiologie. Het gevolg is een ongunstige verhouding van voedingselementen in de bodem, waardoor de bodem uit balans is. En dat is jammer, want een gezonde bodem is productiefactor nummer één.

Met gezonde bodembiologie verlagen we bijvoorbeeld de ziektedruk, de bodem ontwikkeld weerstand tegen bepaalde ziekten en is belangrijk voor de opname van o.a. voedingsstoffen en water. Nuttige bodembiologie jaagt immers op voor ons schadelijke organismen.

Natuurlijk bodembeheer vraagt onder andere om een andere manier van bemesten. Niet het NPK, maar mineralenbalans en mineralenbeschikbaarheid staat centraal. Mineralentekort kosten zowel koe/dier als plant energie en gezondheid en dus geld. Gezonde planten en dieren beginnen bij een gezonde bodem.

Met natuurlijk bodembeheer werken we zoveel mogelijk vanuit natuurlijke manieren, waarbij we organisch kringlopen sluiten.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Meld je dan aan!

Programma

  1. Aanvang en introductie;
  2. Presentatie door René Jochems;
  3. Afsluiting en gelegenheid voor aanvullende vragen.

Tijdens het gehele webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen. Vraag je af hoe je het kunt toepassen op jouw bedrijf? Stel gerust je vragen en wees vooral kritisch!

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling