Open middag KTC Zegveld 4 november 2022

Neem op vrijdag 4 november een kijkje op de proefboerderij van KTC in Zegveld. Je kunt meekijken en discussiëren over de tussentijdse resultaten van experimenten rond grondwater en mest die hier de afgelopen tijd zijn uitgevoerd.

Greppelinfiltratie en waterinfiltratie vergeleken

Sinds dit voorjaar is er een perceel met half waterinfiltratie systeem en half greppelinfiltratie. Wat zijn de resultaten in grondwaterstand op verschillende afstanden uit de greppel van deze systeem? In welke mate is greppelinfiltratie in staat om de grondwaterstand te verhogen? En wat voor effecten van de twee systemen zien we in het veld? De resultaten van het eerste jaar delen we met jou en we bezoeken de proef in het veld.

Inzicht in grondwaterstand

Afgelopen twee seizoenen heeft bij KTC Zegveld het project Wijzer op Veen plaatsgevonden. Tijdens dit project is de grondwaterstand real- time gemeten bij veertig deelnemers in het veenweiden gebied. Door de uitkomsten van deze metingen leren we samen meer over het verloop van de grondwaterstanden in het veenweidengebied.

Gescheiden mest opwaarderen

Op KTC Zegveld wordt sinds het afgelopen jaar geëxperimenteerd met het opwaarderen van gescheiden mest in het project “Gescheiden met Waarde”. Op de proefvelden wordt onderzocht wat de verschillende gemengde en verwerkte mestfracties voor effect hebben op grasopbrengst, bodemkwaliteit en biodiversiteit. De resultaten uit de laboratoriumproef worden met jou gedeeld en we bezoeken de proef in het veld.