Water & Bodem |

De regels rondom verplichte bufferstroken op een rij

Vanaf dit jaar zijn bufferstroken verplicht op grond langs wateren. Hoe breed moet deze bufferstrook zijn die je niet mag bemesten en hoe staan deze bufferstroken in verhouding tot het GLB en de teeltvrije zone? Jannes Jansen van DLV Advies zet de regels rondom de bufferstroken op een rij.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is per 1 januari ingegaan. We waren gewend dat we altijd hetzelfde hectarebedrag kregen met bepaalde voorwaarden. Maar omdat we als Nederland niet voldoen aan de nitraatrichtlijnen in alle gebieden, heeft Brussel ons verplicht strengere maatregelen te nemen. Vanaf dit jaar zijn bufferstroken dan ook verplicht op grond langs wateren. Ook moet er meer gewasrotatie komen om onder andere biodiversiteit en grondwaterkwaliteit te verbeteren.

Hoe breed moet bufferstrook zijn?

Veehouders moeten dus bufferstroken aanleggen rond de sloten in 2023 willen ze aanspraak maken op gelden uit het GLB. De breedte van de bufferstrook is afhankelijk van of het een droge, watervoerende of ecologisch kwetsbare waterloop betreft. Maar hoe breed moet deze bufferstrook zijn die je niet mag je bemesten? En hoe staan deze bufferstroken in verhouding tot het GLB en de teeltvrije zone?

Bekijk deze video waarin Jannes Jansen van DLV Advies de regels rondom de bufferstroken op een rij zet:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video zet Jannes Jansen van DLV Advies de regels rondom de verplichte bufferstroken op een rij

Meer weten over bufferstroken?

Wil je meer weten over de toepassing van bufferstroken of andere onderwerpen met betrekking tot het GLB? Neem dan contact op met Jannes Jansen of een van onze andere mest- en mineralenadviseurs: j.jansen@dlvadvies.nl

Meer weten over water en bodem?

Een gezonde bodem is het startpunt van een toekomstbestendige landbouw waarin duurzaam gewerkt wordt. Het gaat daarbij om zo min mogelijk nutriënten verliezen, maar ook goed waterbeheer in tijden van droogte.

Ga naar Water & Bodem