Water & Bodem |

Gezocht: agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren

De subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem is verlengd tot eind 2022. Dit gaat vooral om het gebied van het waterschap AGV. Buiten subsidie voor aanschaf van bijvoorbeeld een waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf, is de regeling uitgebreid met twee extra maatregelen: bodem besparende banden en bovenwettelijke uitbreiding mestopslag.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Meer informatie en aanvraagformulieren kun je vinden op de website van waterschap AGV.

De regeling van waterschap HDSR is nu gesloten en gaat na een evaluatie misschien in het nieuwe jaar (eventueel in aangepaste vorm) weer open. Daar worden de agrariërs in het gebied van HDSR te zijner tijd over geïnformeerd.

Meer informatie over water en bodem?

Wil je meer weten over water- en bodemkwaliteit en hoe jij als agrariër hier aan kan bijdragen? Of ben je benieuwd naar andere regelingen?

Ga naar Water en Bodem