Water & Bodem |

Maak kans op een geldprijs voor innovatie veenweiden

Heb jij een goed idee voor landbouw of natuurherstel in het veenweidengebied? Stuur jouw ondernemersplan uiterlijk 19 juni naar Wij.land en maak kans op de hoofdprijs van 10.000 euro. Het veenweidegebied staat voor grote uitdagingen, maar er zijn ook kansen voor ondernemers met oplossingen. Daarom looft Wij.land een prijs uit voor de beste innovatie.

Het veenweidegebied staat voor grote uitdagingen, zoals bodemdaling, kringlooplandbouw, woningnood, klimaatakkoord en de stikstofcrisis. Deze hebben grote gevolgen voor boeren én burgers in het gebied. Maar de toegenomen aandacht voor lokaal voedsel, recreatie en vakantie dicht bij huis, biodiversiteit en natuur biedt ook kansen.

Duurzaam ondernemerschap

Wij.land stimuleert duurzaam ondernemerschap dat het landschap, de bodem en de biodiversiteit beschermt en herstelt. Daarom roepen ze jou als ondernemer op om je droomplan te delen. Wie weet win je een van de prijzen om je idee (verder) uit te werken.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk de website van Wij.land voor meer informatie over de prijsvraag en aanmelden. Dat kan tot 19 juni.

Meer over Water en Bodem?

Wil je weten hoe jij als agrariër een bijdrage kan leveren aan een betere water- en bodemkwaliteit?

Ga naar Water & Bodem