Natuurinclusieve landbouw |

Agrariërs provincie Utrecht kunnen subsidie krijgen voor agroforestry

Agrariërs in de provincie Utrecht die hun landbouwbedrijf willen verduurzamen met bomen en struiken, kunnen hier vanaf 1 januari 2023 subsidie voor krijgen. De regeling is bedoeld voor agrariërs die minimaal 1 hectare ruimte hebben voor agroforestry. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro.

Agroforestry, oftewel boslandbouw, is een vorm van landbouw waarbij bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw en veeteelt, waardoor een duurzaam landbouwsysteem wordt ontwikkeld. Bomen en struiken zorgen namelijk voor koolstofopslag (CO2), dragen bij aan de biodiversiteit, een betere waterhuishouding en een vruchtbare grond. Daarnaast zorgt het combineren van verschillende teelten dat het boerenbedrijf weerbaarder wordt voor bijvoorbeeld klimaateffecten.

Economisch aantrekkelijk

Agrariër Ron van Zandbrink runt al vier jaar een biologische melkveebedrijf in Stoutenburg en is drie jaar geleden gestart met agroforestry vanuit de overtuiging dat landbouw moet veranderen naar een robuust systeem dat beter bestand is tegen de huidige klimaatveranderingen: “De multifunctionaliteit en de wisselwerking van het systeem spraken mij enorm aan. Door het planten van bomen krijgt de bodem voeding, krijgen mijn koeien beschutting in de hete zomermaanden en kan ik met de bomen ook voedsel produceren, waardoor het economisch aantrekkelijk wordt. Kortom, het hele systeem profiteert van de bomen.”

Informatiebijeenkomst agroforestry

Wil je weten of jouw plannen onder de subsidieregeling vallen en waar je aan moet denken bij je subsidie-aanvraag? Meld je dan voor de online bijeenkomst op 17 januari.

Aanvragen subsidie agroforestry

Bekijk meer informatie en vraag subsidie aan bij het subsidieloket van de provincie Utrecht.