GESLOTEN: Subsidie aanleg agroforestry

Agrariërs in de provincie Utrecht kunnen subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun landbouwbedrijf met bomen en struiken. De regeling is bedoeld voor agrariërs die minimaal 1 hectare ruimte hebben voor agroforestry. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro.

In de loop van 2024 start een nieuwe subsidieronde.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

  1. de kosten van de aankoop bomen en meerjarige houtige gewassen ten behoeve van agroforestry;
  2. de kosten voor de aankoop van toebehoren voor de aanleg en instandhouding van de bomen en meerjarige houtige gewassen;
  3. de kosten van huur van machines in verband met de aanplant;
  4. de kosten voor de inhuur van personeel in verband met de aanplant;
  5. directe loonkosten in verband met de aanplant.

Meer informatie

Lees meer over de voorwaarden van de subsidie agroforestry of meld je aan voor de online bijeenkomst op 17 januari.